x

DTG cookies

Om onze website www.dtg.nl te verbeteren en verder te optimaliseren maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken, waaronder Javascripts en Beacons (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. In de cookie wordt bijvoorbeeld informatie over uw bezoek en surfgedrag op onze website bijgehouden. Indien u later met hetzelfde apparaat onze website weer bezoekt wordt de informatie uit de cookie geraadpleegd. Onze website kan u op deze wijze weer herkennen en de website en informatie aanpassen aan uw voorkeuren en/of het inloggen te vergemakkelijken. 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Deze zijn in te delen in drie categorieën: functionele cookies, prestatie cookies en targeting cookies. Een specifieke toelichting en een exact overzicht van de verschillende cookies die wij gebruiken, vindt u in de volledige Cookieverklaring.


Verklarende woordenlijst

Advertentiegroep

Een reeks zoekwoorden, advertenties en biedingen die u gezamenlijk beheert, met als doel het weergeven van advertenties aan mensen die hierin waarschijnlijk geïnteresseerd zijn.

Bestemmings-URL

Het URL-adres van de pagina op uw website waar u wilt dat gebruikers naartoe worden geleid als ze op uw advertentie klikken.
 

Bouncepercentage

Het bouncepercentage is het percentage bezoeken waarbij slechts één pagina wordt bekeken voordat de site wordt verlaten.
 

Campagne

Een reeks advertentiegroepen (advertenties, zoekwoorden en biedingen) die hetzelfde budget, dezelfde targeting op locatie en andere instellingen gebruiken. In uw AdWords-account kunnen meerdere advertentiecampagnes actief zijn.
 

Clicktrough rate/klikfrequentie (CTR)

Een verhoudingscijfer dat aangeeft hoe vaak mensen op uw advertentie klikken nadat ze deze hebben bekeken.
 

Conversieratio

Het gemiddelde aantal conversies dat uit elke klik voorkomt.
 

Cost per click (CPC)

Het bedrag dat u betaalt voor een klik op uw advertentie.
 

Dagbudget

Een bedrag dat u instelt voor elke advertentiecampagne om aan te geven hoeveel u gemiddeld per dag wilt besteden.
 

Kwaliteitsscore

Een schatting van de kwaliteit van uw advertenties, zoekwoorden en landingspagina. Advertenties van hogere kwaliteit kunnen leiden tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie.
 

Landingspagina

De webpagina waarop klanten terechtkomen wanneer ze op uw advertentie klikken. Deze pagina is gewoonlijk dezelfde als de bestemmings-URL van uw advertentie.
 

Relevantie

De mate waarin de elementen van uw advertentiecampagne overeenkomen met waar een persoon naar lijkt te zoeken.

Sessies

Sessies staan voor het aantal afzonderlijke sessies dat door alle gebruikers op uw site is gestart. Als een gebruiker gedurende 30 minuten of langer inactief is op uw site, wordt nieuwe activiteit gerekend als een nieuwe sessie. Als gebruikers uw site verlaten en binnen 30 minuten terugkeren, wordt dit tot de oorspronkelijke sessie gerekend.
 

URL

Een URL is een afkorting van Uniform Resource Locator en staat voor een adres van een bestand dat op het internet aanwezig is. Vaak zijn dit webpagina's of afbeeldingen.
 

Vertoningen

Het aantal weergaven van uw advertentie. Telkens wanneer uw advertentie op een pagina met zoekresultaten of op een andere site in het Google Netwerk wordt weergegeven, geldt dit als één vertoning.
 

Zichtbare URL

Het webpagina-adres dat meestal als groene tekst in uw advertentie wordt weergegeven.

Zoekvolume

Het aantal keren dat er op een woord –of een combinatie van woordengezocht wordt.

Zoekwoorden

Woorden of woordgroepen die uw product of service beschrijven en die u heeft gekozen om te helpen bepalen wanneer en waar uw advertentie kan worden weergegeven.

Bron: https://support.google.com/adwords/topic/3121777?hl=nl&ref_topic=3119071