x

DTG cookies

Om onze website www.dtg.nl te verbeteren en verder te optimaliseren maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken, waaronder Javascripts en Beacons (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. In de cookie wordt bijvoorbeeld informatie over uw bezoek en surfgedrag op onze website bijgehouden. Indien u later met hetzelfde apparaat onze website weer bezoekt wordt de informatie uit de cookie geraadpleegd. Onze website kan u op deze wijze weer herkennen en de website en informatie aanpassen aan uw voorkeuren en/of het inloggen te vergemakkelijken. 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Deze zijn in te delen in drie categorieën: functionele cookies, prestatie cookies en targeting cookies. Een specifieke toelichting en een exact overzicht van de verschillende cookies die wij gebruiken, vindt u in de volledige Cookieverklaring.


Actievoorwaarden Kennispocket

De DTG Kennispocket actie loopt tot en met 31 december 2014.

 • Op de actie zijn de Actievoorwaarden Kennispocket van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud.
 • Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.
 • Per e-mailadres, bedrijf en postcode wordt slechts één verzending verstuurd.
 • Er worden geen kosten voor de aanvrager van de kennispocket in rekening gebracht.
 • Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door DTG ten behoeve van het uitvoeren van de actie. De deelnemer garandeert dat alle gegevens die DTG in het kader van deze actie verkrijgt correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De kennispocket wordt alleen verstuurd, wanneer er gevalideerde/correcte  adresgegevens zijn afgegeven.
 • Een aanvraag is alleen mogelijk gedurende de looptijd van de actie.
 • Er worden alleen kennispockets verstuurd naar adressen binnen Nederland.
 • De minimum leeftijd voor de aanvrager is 16 jaar.
 • DTG behoudt zich het recht de actie voortijdig zonder voorafgaande kennisgeving de actie te wijzigen of beëindigen.
 • DTG aanvaardt jegens de aanvrager of enige derde geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met de uitvoering van de actie.
 • Op bovenstaande voorwaarden geldt het Nederlands recht.

De Telefoongids BV ( DTG) vindt uw privacybescherming belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens. De databases van DTG zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1007963 en 1528756.