Distributiebeleid De Telefoongids & Gouden Gids 2016

De papieren Telefoongids & Gouden Gids wordt maandelijks 1,8 miljoen keer geraadpleegd door consumenten. Op dit moment worden 120.000 ondernemers via de gids regionaal en lokaal goed gevonden door hun klanten.

Sinds 2013 voert DTG een selectief distributiebeleid voor het verspreiden van de gids. De verfijning van de distributie is erop gericht om de papieren telefoongids zo veel mogelijk te distribueren bij gebruikers die behoefte hebben aan een gids. Op deze manier streven wij naar 100% verspreiding onder gebruikers van de gids.

De doelstellingen van het selectieve distributiebeleid zijn: 

  • de gids zoveel mogelijk te bezorgen bij die huishoudens die de gids wensen te ontvangen;
  • uitsluiting van huishoudens die de papieren telefoongids niet meer willen ontvangen;
  • het gebruik van onze online producten en diensten te stimuleren;
  • de impact op het milieu te minimaliseren.

Het distributiebeleid is sinds 2013 als volgt georganiseerd:

  • Er worden geen papieren telefoongidsen meer bezorgd bij adressen met een nee/nee- of een nee/ja-sticker, behalve als men zich heeft aangemeld (opt-in).
  • Op adressen met een nee/nee- en nee/ja-sticker is in 2013 eenmalig een kaartje bezorgd met een uitleg dat men zich kan aanmelden voor het ontvangen van de papieren telefoongids.
  • Gebruikers die de papieren telefoongids wel willen blijven ontvangen, hebben zich aangemeld via het kaartje, online of telefonisch. DTG bezorgt vervolgens tot wederopzegging ieder jaar de papieren telefoongids. 
  • In 2014 en 2015 is, naast het actief promoten van de mogelijkheid om af te melden voor ontvangst van de papieren gids, als proef in aantal geselecteerde postcodes per regio begonnen met een opt-in voor adressen zonder sticker. Deze adressen ontvangen eenmalig een kaartje met uitleg dat men zich kan aanmelden voor ontvangst van de papieren telefoongids.
  • Het blijft uiteraard mogelijk voor gebruikers om zich online of telefonisch weer aan te melden of af te melden voor de ontvangst van de papieren telefoongids.
  • We hebben uiteraard aandacht voor de impact op het milieu: meer hierover op onze MVO-pagina.