Hoe herken ik een spookfactuur?

Controleer de volgende zaken op je factuur

Spookfacturen zijn nepfacturen die uit naam van DTG worden verstuurd. We betreuren dit zeer en doen er alles aan om deze fraude tegen te gaan.

 

Twijfelt u aan de echtheid van een DTG-factuur?

Deze kunt u op de volgende manieren controleren:
 • Op de echte factuur staan uw unieke klantnummer en ordernummer. Deze nummers komen overeen met het klantnummer en ordernummer op de opdrachtbevestiging en/of orderbevestiging die u eerder van ons hebt ontvangen. 
 • Klopt de naam van uw bedrijf?
 • Controleer altijd of het logo van DTG in de linkerbovenhoek staat vermeld.
 • Controleer het adres op de factuur. Het factuuradres van DTG is: Postbus 12481, 1100 AL Amsterdam-Zuidoost.
 • Voor zakelijke klanten: we vragen u het factuurbedrag over te maken ten name van DTG op IBAN NL13 RABO 0313 2879 96
  .
 • Voor particuliere klanten: we vragen je u het factuurbedrag over te maken ten name van DTG op IBAN NL82 RABO 0313 2878 21.
 • Voor extra bestelde telefoongidsen: we vragen u het factuurbedrag over te maken ten name van DTG op IBAN NL13 RABO 0313 2878 99.
 • Voor zakelijke klanten: het IBAN-nummer dat op de echte facturen staat is NL13 RABO 0313 2879 96.
 • Voor particuliere klanten: het IBAN-nummer dat op de echte facturen staat is NL82 RABO 0313 2878 21.
 • Op spookfacturen staat vaak 'Uw aanbod in de Telefoongids' of 'Advertentieprogramma aanbod'.

Heeft u een spookfactuur ontvangen of heeft u nog vragen?

Wij doen aangifte bij de politie. Ook u kunt ons hierbij helpen. Als u een spookfactuur heeft ontvangen of twijfelt over een ontvangen factuur, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te laten weten op 020 408 6400 of spookfactuur@dtg.nl.


Fraudehelpdesk

Voor meer informatie: www.fraudehelpdesk.nl/home