De feiten over De Telefoongids & Gouden Gids

Amsterdam, 13 januari 2016 - DTG vindt het belangrijk dat de juiste informatie over het gebruik en de distributie van De Telefoongids & Gouden Gids beschikbaar is. Hieronder de belangrijkste feiten op een rijtje.

1. Gebruik en maatschappelijke relevantie

De papieren Telefoongids & Gouden Gids voorziet in een grote maatschappelijke behoefte. Maandelijks wordt de papieren Telefoongids & Gouden Gids door 2,3 miljoen personen geraadpleegd voor het vinden van personen of bedrijven. Voor ondernemers heeft de papieren gids een belangrijke economische waarde. Op dit moment worden 120.000 ondernemers via de gids regionaal en lokaal goed gevonden door hun klanten. Alle actuele gebruikscijfers van DTG media en overige feiten en cijfers staan vermeld in ons overzicht van kerncijfers.

2. Bereik en gebruik

DTG doet al lange tijd onderzoek naar het bereik van de papieren Telefoongids. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau TNS Nipo. De belangrijkste conclusies met betrekking tot de papieren Telefoongids zijn:

  • de papieren Telefoongids wordt maandelijks door 2,3 miljoen gebruikers geraadpleegd.
  • 57% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gebruikt de papieren Telefoongids.
  • De doelgroep van 55+ is hierin duidelijk oververtegenwoordigd.
  • Al langere tijd is een verschuiving te zien in het raadplegen van de papieren Telefoongids ten gunste van online en mobiele platformen.

De meest actuele gebruikscijfers zijn medio februari 2016 bekend.

3. Selectief distributiebeleid                               

Sinds 2013 voert DTG een selectief distributiebeleid voor het verspreiden van de gids. De verfijning van de distributie is erop gericht om de papieren Telefoongids zo veel mogelijk te distribueren onder gebruikers die behoefte hebben aan een gids. Op deze manier streven wij naar 100% verspreiding onder gebruikers van de gids. Lees hier meer over ons selectieve distributiebeleid.

4. Universele dienstverlening binnen de Telecomwet

Met de Universele dienstverlening (UD) binnen de Telecomwet verplicht de overheid dat de telefoongegevens van personen en bedrijven openbaar moeten worden gemaakt door deze te publiceren. DTG is, door een samenwerking met KPN, sinds 2003 feitelijk de uitvoerende partij in Nederland. DTG maakt gebruik van een centrale database om te voorzien in de UD voor de papieren Telefoongids, de website detelefoongids.nl en de abonnee-informatiedienst 1888. Minister Kamp van Economische Zaken is voornemens de wettelijke verplichting tot het uitgeven van de papieren Telefoongids te laten vervallen. De beschikbaarheid van nummerinformatie via een online gids en telefonische abonneedienst zal beschikbaar blijven. Op dit moment verzorgt DTG de publicatie van nummerinformatie, zowel online op detelefoongids.nl als via de papieren gids.

5. Impact op milieu

De productie van de papieren Telefoongids gebeurt uiteraard op verantwoorde wijze en met zo min mogelijk impact op het milieu. Er wordt gebruikgemaakt van een zeer lichte papiersoort (36 grams) om het totale papierverbruik zoveel mogelijk te beperken. Dit papier bestaat voor minimaal 50% uit gerecyclede papiervezels, het overgebleven deel bestaat uit resthout uit de meubel- en houtindustrie. Voor de productie van onze gidsen worden dus niet speciaal bomen gekapt. Lees hier meer informatie over de gebruikte materialen en productie.

6. Tot wanneer blijft de papieren Telefoongids bestaan?

De papieren Telefoongids zal in 2016 in alle verspreidingsgebieden gewoon blijven verschijnen. Gezien het maatschappelijke belang voor zowel consumenten als ondernemers geeft DTG de gids in elk geval tot en met 2017 uit. Door het toenemende belang van online media verwacht DTG dat zowel consumenten als ondernemers daarna voornamelijk gebruik zullen maken van elektronische raadpleging. Op basis van de vraag uit de markt, van zowel ondernemers als consumenten, zal DTG in 2017 bepalen of het de papieren gids na 2017 nog zal blijven uitgeven.