Kloof online consumentengedrag en inzet online lokaal mkb

Amsterdam, 10 mei 2016 - Zijn ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in staat mee te gaan met de digitalisering en dus inzet van online kanalen om zo (nieuwe) klanten te bereiken? Het antwoord op deze vraag is opvallend: mkb-ondernemers in Nederland hebben een behoorlijke digitale kloof te dichten.

Terwijl consumenten intensief gebruik maken van online media om zich te oriënteren op producten en dienstverleners of online tot aanschaf over te gaan, lijkt het mkb in Nederland nog weinig in te spelen op de mogelijkheden die online hen biedt om (nieuwe) klanten te bereiken. Momenteel zegt slechts 29% van de mkb-ondernemers online marketing belangrijk te vinden voor hun onderneming. Daarnaast geeft 48% aan zelfs nog helemaal niets aan online marketing te doen. Dit blijkt uit de MKB Online Monitor 2015. Dit jaarlijkse onderzoek door TNS NIPO, in opdracht van DTG, is uitgevoerd onder ruim 1.700 ondernemers uit het mkb in Nederland. Nog niet eerder is zo’n grote groep bevraagd over (online) marketing en mediabestedingen.

Voorhoede
Er is een groep ondernemers (13%) die de mogelijkheden die online biedt inmiddels wel heeft omarmd. Deze ondernemers hebben een concreet uitgewerkt plan van hun online activiteiten, kanalen en momenten waarop ze hun doelgroep willen bereiken. Meestal hebben zij daar ook budget voor gereserveerd. De ondernemers die de online voorhoede vormen, beslaan voor een groot deel bedrijven binnen het mkb met 5 tot 50 medewerkers. Ze hebben vaak een groeidoelstelling en besteden gemiddeld drie keer meer aan marketing en aan hun website.

Niet onwelwillend
Van het mkb doet twee derde aan (online) marketing. Veruit het grootste gedeelte daarvan (70%) plant hun marketingactiviteiten echter niet en 69% reserveert daar ook geen budget voor. Een derde van het mkb doet helemaal niet aan marketing. 

De helft van het mkb staat niet onwelwillend tegenover online marketing en zet deze activiteiten in wanneer daar tijd voor is en er de middelen voor zijn. Het heeft echter geen prioriteit. Een deel van deze groep houdt zich daarbij vast aan enkel de traditionele (offline) kanalen. Continuïteit van hun bedrijf waarborgen is het voornaamste doel van hun marketinginspanningen. Deze groep lijkt de echte stap naar online marketing nog te moeten gaan maken.

Inhaalslag
Het deel van het mkb dat (online) marketingactiviteiten ontplooit, experimenteert steeds meer met verschillende online mogelijkheden zoals zoekmachineoptimalisatie (28%), adverteren op zoekmachines (11%) en op sociale media (12%), en maken actief gebruik van online klantbeoordelingen (16%). Van de ondernemers heeft 14% een bedrijfspagina op Google aangemaakt. Ondernemers blijven hierbij achter op het gedrag van hun (nieuwe) klanten. 80%* van consumenten zoekt regelmatig informatie over lokale aanbieders via Google, 90% is dagelijks actief is op sociale media en 76% maakt gebruik van klantbeoordelingen (reviews) bij de keuze voor een dienstverlener. Dit maakt de kloof tussen het consumentengedrag en het gedrag van het mkb in Nederland in één klap inzichtelijk. Voor het gros van de MKB-ondernemers is het noodzakelijk stappen te maken op het gebied van online marketing om zo in contact te komen met de huidige online georiënteerde consument én toekomstige generaties. En  de digitale kloof te dichten.

Over de MKB Online Monitor
TNS NIPO voert jaarlijks in opdracht van DTG de MKB Online Monitor uit. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat de monitor uitgevoerd is. In december 2015 zijn 1.726 ondernemers (met 1 tot 50 personeelsleden) uit het midden- en kleinbedrijf bevraagd. De data zijn representatief voor het (online) marketinggedrag van het mkb in Nederland. Belangrijkste aandachtsgebieden uit het onderzoek zijn: toekomstperspectief, (online) marketing(activiteiten), (online) mediabestedingen, websites en webshops. 

*Bron: ‘Understanding Consumers local search behaviour’, Google/Ipsos, mei 2014. 

** Einde bericht **

___________________________________________________________________________________________________

Over DTG
DTG is een bedrijf dat online marketingservices biedt voor ondernemers in Nederland met als doel om hen te helpen effectief online zaken te doen. Met onze kennis over online marketing en de mkb-markt helpen wij ondernemers beter vindbaar te zijn, zich online te presenteren en in contact te komen met nieuwe klanten. Dit doen wij onder meer door het realiseren van websites, advertentiecampagnes op Google en Facebook, SEO-optimalisatie, online klantbeoordelingen en bedrijfsprofielen. DTG is in Nederland exclusief partner van Boostability en Yext, Google Premier mkb-partner en mkb-partner van Facebook. DTG met hoofdkantoor in Amsterdam, heeft vestigingen in Eindhoven, Zwolle, Tilburg en Roosendaal. Meer informatie is te vinden op: www.dtg.nl.  

___________________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Nathalie Grotenhuis, senior communicatieadviseur DTG, telefoon: 020 408 6767 / 06 131 54 405, e-mail: n.grotenhuis@dtg.nl