Digitalisering geen prioriteit voor zakelijke dienstverlening

Amsterdam - 25 september 2017

Meer dan de helft van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening vindt online marketing niet van belang (52%) terwijl Nederlandse consumenten steeds ‘digitaler’ zijn. De sector laat daarmee kansen liggen. Dit blijkt uit de MKB Online Monitor 2017 waarin het online marketinggedrag van het mkb is onderzocht. Voor het onderzoek, uitgevoerd door Kantar in opdracht van DTG en MKB-Nederland, zijn ruim 1.600 ondernemers ondervraagd.

Kennis en tijd opstakels voor inzet en optimalisatie online marketing
Zakelijke dienstverleners zetten online marketing met name in voor de presentatie van de onderneming, om online gevonden te worden en nieuwe klanten te werven. Ze geven aan tegen uitdagingen als het ontbreken van kennis en tijd aan te lopen bij de inzet en optimalisatie van online marketing.

Websiteresultaten worden minder vaak bijgehouden
Mkb-ondernemers houden de websitestatistieken minder bij dan in 2015. Deze tendens geldt ook voor de zakelijke dienstverlening, waar slechts 57% van de ondernemers resultaten bijhoudt. Het meten van statistieken draagt bij aan de effectiviteit van online marketing. Op dit vlak kan de sector dus nog winst behalen.

Kansen klantbeoordelingen nog onbenut
Van de consumenten in Nederland raadpleegt 72% klantbeoordelingen bij de oriëntatie op aanschaf van producten of diensten1. Uit het onderzoek blijkt dat mkb-ers in de zakelijke dienstverlening hier nog weinig mee doen. Slechts 14% toont nu reviews op de bedrijfswebsite en 9% geeft aan daarin te gaan investeren de komende tijd.

Inhaalslag optimalisatie website voor mobiel
Bijna 80% van de zakelijke dienstverleners heeft een website. Deze site is steeds vaker gebruiksvriendelijk voor kleine schermen. Hierdoor is 76% van de websites van de branche goed zichtbaar op mobiel (in 2015 was dit nog 63%). Dit is een goede ontwikkeling omdat ondertussen 80% van de Nederlanders een smartphone heeft.

Toegang tot het volledige onderzoeksrapport
Een uitgebreid onderzoeksrapport van de MKB Online Monitor 2017 voor de zakenlijke dientverlening is beschikbaar via: www.dtg.nl/brancherapport-MKB-monitor-zakelijke-dienstverlening

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

DTG, Marlies van den Brekel, Online Marketeer, telefoon: 06 5413 8266, e-mail:
m.vandenbrekel@dtg.nl.

MKB-Nederland, Mieke Ripken, Woordvoerder, telefoon: 06 1135 1727, e-mail: ripken@vnoncw-mkb.nl.

 

Over de MKB Online Monitor
Kantar TNS heeft in opdracht van DTG en MKB-Nederland de MKB Online Monitor 2017 uitgevoerd. Dit is de vierde keer dat het onderzoek is gedaan. In mei en juni 2017 zijn 1.606 mkb-ondernemers (met 1 tot 50 personeelsleden) bevraagd. De data zijn representatief voor het (online) marketinggedrag van het mkb in Nederland.

 

1 Uit recent onderzoek van de Boston Consultancy Group (Digitizing the Netherlands, 2016,), Newcom (het Social Media onderzoek 2017) en de EU digital Economy & Society index (2017) blijkt dat Nederland tot de digitale koplopers in de wereld behoort. De Nederlandse consument is sterk online georiënteerd: zo is 96% dagelijks actief op social media, schaft 76% regelmatig producten/diensten online aan en gebruikt 72% klantenbeoordelingen om een keuze te maken voor een dienstverlener.