Klantbeoordelingen van grote invloed op online shoppen

Amsterdam, 9 november 2015 - Klantbeoordelingen spelen voor consumenten een steeds grotere rol bij de keuze voor een aanbieder. Bij 72% van de consumenten die een dienstverlener zoekt, hebben klantbeoordelingen invloed op de aanschaf van een product of een dienst. Onafhankelijkheid, relevante informatie en toetsbaarheid hebben de grootste invloed op de waarde die consumenten hechten aan de beoordelingen.

De belangrijkste motivatie van consumenten voor het gebruik van beoordelingen is het verkleinen van de kans op het maken van een verkeerde keuze. Recensies hebben met name een grotere waarde wanneer het gaat om keuzes die een grote impact (kosten en duurzaamheid) hebben. Gebruikerservaring en informatie over prijs/kwaliteit verhouding worden als de belangrijkste aspecten in een klantbeoordeling gezien. Men wil niet alleen zichzelf behoeden voor verkeerde keuzes, maar ook anderen waarschuwen.

Invloed reviews
Voor 7% van de consumenten waren de geraadpleegde reviews doorslaggevend in hun keuze van hun laatst aangeschafte dienst. 34% van de consumenten geeft aan dat de reviews veel invloed hebben op hun keuze. Voor zowel positieve als negatieve recensies geldt dat ze voor bijna de helft van de consumenten veel invloed hebben – of zelfs doorslaggevend zijn – voor het vertrouwen dat men in het betreffende bedrijf heeft. De ervaren review consumenten lezen klantbeoordelingen ook vaak ter inspiratie of om op ideeën gebracht te worden. Bij het starten van de zoektocht kijken ze vaak tegelijkertijd naar bedrijven én klantbeoordelingen. Klantbeoordelingen zijn hierbij in algemene zin vaak doorslaggevend, en ze hechten er bovengemiddeld veel waarde aan.

Zelf beoordelen
Ruim tweederde van de consumenten plaatst zelf wel eens een boordeling - 10% minimaal een keer per maand - bijna de helft plaatst alleen op verzoek een beoordeling. Het merendeel geeft aan voornamelijk recensies te plaatsen bij zowel hele positieve als hele negatieve ervaringen. De meeste beoordelingen (68%) worden op de website van de aanbieder geplaatst, de helft doet dit (ook) op externe beoordelingssites.

Betrouwbaarheid
Onafhankelijkheid, relevante informatie en toetsbaarheid zijn de belangrijkste voorwaarden voor een beoordeling. Deze drie kenmerken zijn doorslaggevend voor de betrouwbaarheid van een beoordelingswebsite. Zekerheid van betrouwbare beoordelingen wordt als belangrijkste reden gezien om online beoordelingen te raadplegen. Kenmerken die consumenten graag terugzien in een beoordeling zijn met name de gebruikerservaring van de afzender en informatie over de prijs/kwaliteit verhouding.

Bij de consumenten die al relatief vaak websites met klantbeoordelingen bezoeken, zijn vooral positieve recensies sterk van invloed op hun uiteindelijke keuze. Recentheid, aantal en diversiteit zijn relatief belangrijk voor de betrouwbaarheid. De  klantbeoordelingen moeten getoetst kunnen worden op echtheid. Zij raadplegen dan ook alleen een website met klantbeoordelingen als ze zeker weten dat er betrouwbare klantbeoordelingen op staan.

Einde bericht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over DTG en het onderzoek

DTG, online marketing services bedrijf met beoordelingssites als Klantenvertellen en KiyOh, heeft in het tweede kwartaal van 2015 onafhankelijk onderzoek laten doen (GFK, ruim 1500 respondenten) naar de rol die klantbeoordelingen spelen bij het kiezen van een aanbieder. Met het onderzoek is inzicht verkregen in de voorkeuren en gebruiksintentie van consumenten als het gaat om klantbeoordelingen over dienstverleners. De doelgroep bestond uit  Nederlandse consumenten, van 18 jaar en ouder, die het afgelopen jaar een dienst hebben afgenomen / aangeschaft en zich daarvoor (online) hebben georiënteerd.

DTG is een bedrijf dat online marketing services biedt voor ondernemers in Nederland. Met onze kennis van de MKB-markt helpen wij ondernemers beter vindbaar te zijn, zich online te presenteren en in contact te komen met nieuwe klanten. Wij bouwen websites, beheren advertentiecampagnes op Google en Facebook en verzorgen Bedrijfsprofielen op onze eigen media en op die van ons partnernetwerk, waardoor ondernemers online goed vindbaar zijn.

DTG is al meer dan 125 jaar partner voor het MKB en heeft 120.000 actieve klanten. De media van DTG, de site detelefoongids.nl, de mobiele Zoek & Vind app en de papieren Telefoongids & Gouden Gids, worden maandelijks 8,8 miljoen keer geraadpleegd voor het zoeken van bedrijfsgegevens van ondernemers. DTG is gevestigd in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle.

Bezoek voor meer informatie over DTG, verwijzen wij u graag naar www.dtg.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over DTG bv of dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Inge Hazewinkel, Sr. Communicatie Adviseur (T: 06 – 109 30 278 / 020 - 408 6767)