Persverklaring Telefoongids

Reactie op een motie van de VVD en de berichtgeving van KPN over de wens om de wettelijke verplichting voor de papieren Telefoongids en 1888 stop te zetten.

Amsterdam, 14 mei 2014
 
Dinsdag 13 mei heeft de VVD in de Tweede Kamer een motie ingediend met het verzoek aan Minister Kamp om in overleg  met de Telecomsector af te spreken hoe de wettelijke verplichting voor de papieren Telefoongids zal worden uitgefaseerd.  Eerder is op vrijdag 21 februari  in de media bericht dat KPN af wil van de wettelijke verplichting van het uitgeven van de Telefoongids en het in de lucht houden van de nummerinformatiedienst 1888. 
De Telefoongids BV (sinds 2012 opererend onder de naam DTG) wil graag inhoudelijk reageren op de berichtgeving.
 
De feiten
 
1. Maatschappelijke relevantie van de Telefoongids
De papieren Telefoongids voorziet in een grote maatschappelijke behoefte. 
Maandelijks wordt de papieren Telefoongids door 2,5 miljoen personen geraadpleegd voor het vinden van personen of bedrijven.
 
Voor ondernemers heeft de papieren Telefoongids een belangrijke economische waarde.
In 2013 plaatsten 146.000 ondernemers een advertentie in de papieren gids en kozen zij ervoor om op deze wijze lokaal en/of regionaal gevonden te worden door potentiƫle klanten.
 
2. Bereik en gebruik van de papieren telefoongids
DTG doet al lange tijd onderzoek naar het bereik van de papieren Telefoongids.
Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau TNS Nipo.
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de papieren Telefoongids zijn (meest recente cijfers van Q1 2014):

  • De papieren Telefoongids wordt maandelijks door 2,5 miljoen gebruikers geraadpleegd.
  • 57% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gebruikt de papieren Telefoongids.
  • De doelgroep van 55+ is hierin duidelijk oververtegenwoordigd.
  • Al langere tijd is een verschuiving te zien in het raadplegen van de papieren Telefoongids ten gunste van online en mobiel platformen.

3. Universele dienstverlening (UD) binnen de Telecomwet 
Met de UD binnen de Telecomwet verplicht de overheid dat de telefoongegevens van personen en bedrijven openbaar moeten worden gemaakt door deze te publiceren. DTG is, door een samenwerking met KPN, sinds 2003 feitelijk de uitvoerende partij in Nederland. DTG maakt gebruik van een centrale database om te voorzien in de UD voor de papieren telefoongids, de website detelefoongids.nl en de abonnee-informatiedienst 1888.

4. Onderzoek door minister Kamp
Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd te laten onderzoeken of er nog behoefte bestaat aan de papieren Telefoongids en de nummerinformatiedienst 1888. Daarbij heeft de minister aangegeven extra aandacht te besteden aan de positie van kwetsbare groepen, zoals ouderen en het gebruik van de diensten in plattelandsgebieden. De onderzoeksresultaten worden in de zomer verwacht. DTG heeft de onderzoeksresultaten van TNS Nipo, over het bereik van de papieren Telefoongids, recent met het ministerie van Economische zaken gedeeld.

5. De papieren Telefoongids in 2014        
De papieren Telefoongids zal in 2014 in alle verspreidingsgebieden gewoon blijven verschijnen. Gezien het maatschappelijke belang voor zowel consumenten als ondernemers verwacht DTG dat de papieren Telefoongids de komende jaren zal blijven bestaan.

Door het toenemende belang van online media verwacht DTG dat deze periode nog maximaal 3 jaar zal bedragen. DTG gaat ervan uit dat zowel consumenten als ondernemers daarna voornamelijk gebruik zullen willen maken van elektronische raadpleging.

6. Overleg met KPN, Economische Zaken en maatschappelijke organisaties         
DTG is in gesprek met KPN en Economische Zaken. Daarnaast treedt DTG graag in contact met belangenorganisaties om het belang van de papieren Telefoongids nader te bespreken.

Contactpersonen DTG (De Telefoongids):

Masha Kodden

Chief Marketing Officer

Telefoon: 020 408 6203
Mobiel: 06 144 66 077
E-mail: m.kodden@dtg.nl