Toelichting verruiming Telecommunicatiewet

Minister Kamp heeft op 7 november 2014 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd de Telecommunicatiewet te willen verruimen. De beschikbaarheid van nummerinformatie via een elektronische gids en een telefonische abonnee-informatiedienst zal beschikbaar blijven en wordt hiermee geborgd. De minister verwacht het betrokken wetsvoorstel, onderdeel van de verzamelwet Telecom, in het voorjaar 2015 in te dienen.

Op dit moment verzorgt DTG de publicatie van nummerinformatie, zowel online op detelefoongids.nl als via de papieren gids. DTG zal dit in ieder geval tot en met 2017 blijven doen. De keuze om de papieren gids ook na 2017 te blijven uitgeven is de verantwoordelijkheid van marktpartijen, zo informeert het Ministerie van Economische Zaken. Het staat deze partijen dan geheel vrij een gids uit te blijven geven.

DTG geeft de gids al sinds 2002 uit zonder overheidssubsidie. Wij zullen dat blijven doen zolang er vraag in de markt is van gebruikers en bedrijfsleven. Het ministerie gaat in haar schrijven aan de Tweede Kamer niet alleen in op de toenemende vraag naar digitaal beschikbare informatie maar ook op de relevantie die de papieren versie op dit moment nog steeds heeft voor gebruikers en op het economisch belang voor ondernemers. Maandelijks raadplegen 2,5 miljoen consumenten de papieren gids en worden er 130.000 ondernemers via de gids gevonden door klanten. Online hebben we maandelijks 9 miljoen gebruikers.

DTG voert sinds 2013 een selectief distributiebeleid voor de papieren gids. Dit betekent dat de gids zoveel mogelijk wordt verspreid onder gebruikers die de gids nog wensen te ontvangen. DTG houdt hiertoe een aan- en afmeldregister bij.